Ondersteuning

 

De Stichting heeft de ANBI status verkregen.
Het RSIN nummer van de stichting is 809037750. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Het beleidsplan kan worden opgevraagd bij de penningmeester: penningmeester@sjoelbrielle.nl
Bankrekening NL10 RABO 0365 4293 33 t.n.v. Stichting Behoud Synagoge Brielle.  Postadres van de Stichting is Turfkade 16, 3231 AR Brielle.
Donateurs van een ANBI mogen hun giften, volgens de wettelijke voorschriften, aftrekken van de inkomsten- of  vennootschapsbelasting.
Daarnaast betaalt een ANBI geen schenkbelasting voor schenkingen.

Klik hier voor ANBI 2017 rapport

Contact

De Sjoel Brielle Turfkade 16 3231 AR Brielle KvK 24296636