Vriendenkring

De Stichting Behoud voormalige Synagoge Brielle is opgericht op 10 november 1999, met als doel de restauratie en herbestemming van de enige overgebleven synagoge in de regio Voorne-Putten en Rozenburg. In diezelfde maand werd de Vriendenkring van genoemde stichting opgericht. De Vriendenkring heeft onder meer op zich genomen om zoveel mogelijk donerende vrienden te werven. Inmiddels zijn dat er zo’n 500, niet alleen uit Brielle, maar ook uit de regio, de rest van het land en zelfs daarbuiten.

Met al deze activiteiten wil de stichting haar steentje bijdragen aan een samenleving waarin bezinning op elkaars identiteit en geschiedenis de basis wil vormen voor respect en betrokkenheid op anderen.

In februari 2002 was het vertrouwen in het welslagen van dit project dusdanig dat er voldoende financiering beschikbaar kwam om de voormalige synagoge aan te kopen. Mede door de bijdragen van bedrijven en instellingen uit de regio en het aanpalende haven- en industriegebied heeft het bestuur van de stichting in mei 2003 kunnen besluiten om in de loop van 2004 met de restauratie van dit historische gebouw aan de Brielse Turfkade te starten. De oplevering van het volledig gerestuareerde gebouw is gepland in het voorjaar van 2005. Echter nadat de verbouwing gestart is, werd het pand van de buurman, wat oorspronkelijk ook bij de synagoge hoorde en het mikwe en het leerhuis bevatte, te koop aangeboden. Onder het motto "het pand van je buurman komt maar één keer te koop" en het feit dat dit pand de synagoge compleet maakt in de oorspronkelijke opzet, heeft de stichting besloten dit pand ook te kopen en op te nemen in de restauratie.

Samen bouwen aan dit gebouw, over grenzen heen,
is bouwen aan een wereld voor iedereen.
Doet u mee?

Contact

De Sjoel Brielle Turfkade 16 3231 AR Brielle KvK 24296636